Prijava za učešče na akademiji se može izvršiti na linku ispod

Prijava za učešče na akademiji se može izvršiti od januara 2020

ZAŠTO ACE? ▼

Cilj ACE je da osposobi zaposlene da iniciraju pozitivne promene u poslovanju, otkriju nove mogućnosti kreiranja dodatnih linija prihoda i ostvare benefite od resursne efikasnosti. Akademija ujedno teži da upozna polaznike sa trendovima i pripremi ih za nastupajuće promene koje se očekuju u internacionalnim poslovnim sistemima kreiranja vrednosti u vidu novih standarda, regulativa i zakona.

Ko je iza ACE? ▼

CIREKON centar je posvećen tranziciji na održivu i inovativnu cirkularnu ekonomiju. Pruža podršku kompanijama u preoblikovanju, organizacijama u umrežavanju, adonosiocima odluka u izgradnji novih sistema funkcionisanja. Uloga CirEkona u Akademiji je da kreira i realizuje predavanja i treninge potrebne za implementaciju principa cirkularne ekonomije u lokalnu privredu. Više

Centar za cirkularnu ekonomiju PKS informiše, edukuje i priprema privredni ambijent za transformaciju linearne ekonomije ka kružnoj.Više

Climate-KIC je najveće EU javno-privatno partnerstvo, angažovano na ublažavanju klimatskih promena i smanjenju emisije ugljenika. Zahvaljujući podršci Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) Climate-KIC aktivno deluje kroz mrežu od više od 270 partnera – institucija, kompanija i organizacija širom Evrope. Više

PROGRAM 2019

PREDAVANJE

ONLAJN KURS

WEBINAR

datum1
UVOD U CIRKULARNU EKONOMIJU I SISTEMSKE INOVACIJE ▼

U cilju ujednačavanja nivoa znanja svih učesnika i uspešnog pohađanja dalje nastave ovaj modul pruža osnovne informacije o cirkularnoj ekonomiji i konceptima koji će se dublje obrađivati tokom Akademije. Cirkularna ekonomija predstavlja sistemske promene. Poslovno strateško razmišljanje se menja i uzima u obzir akcije i rekacije u širim sistemskim razmerama. U okviru ovog modula biće predstavljen novi, cirkularni način poslovnog razmišljanja. Analizom odlika otvorenih živih sistema i konstantnih promena u njima do inovativnog pristupa poslovanju, koji podrazumeva nove strateške i taktičke pristupe. Sistemska dinamika, sistemsko mapiranje imaju svoju ulogu, i ovakvo razmišljanje je neophodno kako bi se predupredile dugoročne negativne posledice. Današnja tehnologija to omogućava.

Model nastave: Interaktivno predavanje, celodnevna radionica
Jezik nastave: Srpski

Milan-Veselinov-300x300

Milan Veselinov

Osnivač CirEkon centra i idejni tvorac Akademije cirkularne ekonomije (ACE). Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u istraživanju, konsultantskim i edukativnim uslugama, izvrsni je poznavalac pravog sistemskog pristupa u oblasti cirkularne ekonomije.
Njegov rad karakteriše visoki nivo motivacije i pozitivne energije, otvorene diskusije i praktično povezivanje diskusije sa praksom. Uska specijalnost su tranzicija ka cirkularnim poslovnim modelima i mikro/ makro analiza njihovih implikacija na sisteme.

Milanova misija je tranzicija poslovnih sistema u dugoročno održive modele uz primenu principa cirkuarna ekonomija kao alata tranzicije.

Ladeja-Godina-Košir-300x225

Ladeja Godina Košir (Slovenija)

Ladeja Godina Košir je osnivač organizacije Circular Change, internacionalni renomirani ekspert u cirkularnoj ekonomiji, ko-kreator i čest govornik brojnih internacionalnih događaja u ovoj oblasti.

Predsedavajuća EU platforme „Circular Economy Stakeholder”, finalista „Globalne CE liderske nagrade Svetskog ekonomskog foruma Davos 2018“, gostujuća profesorka na Doshisha Univerzitetu u Kjotu i ko-lider u grupi za istraživanje CE sistema u Bertalanfi centru u Beču.

Ladeja odlično motiviše i osnažuje poslovne lidere da budu pokretači modernih cirkularnih promena na lokalnom I globalnom nivou..

datum2
SISTEMSKA CIRKULARNA EKONOMIJA ▼

Koje su implikacije svetskih trendova i zašto se svet opredeljuje za cirkularni model? Kakva je resursna situacija u Evropi i Srbiji, koji su osnovni ciklusi sirovina i proizvoda? Koji su osnovni stožeri, prioriteti i osnovne poslovne strateške alternative u cirkularnoj ekonomiji? Sagledavanje celovitosti cirkularne ekonomije i definisanje kružnih tokova kao stožera daljeg uspešnog pohađanja ACE. Kako posmatrati cirkularnu ekonomiju i na šta posebno obratiti pažnju pri modeliranju novih poslovnih opcija, strategija i nastupa.

Jezik nastave: Srpski

Milan-Veselinov-300x300

Milan Veselinov

Osnivač CirEkon centra i idejni tvorac Akademije cirkularne ekonomije (ACE). Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u istraživanju, konsultantskim i edukativnim uslugama, izvrsni je poznavalac pravog sistemskog pristupa u oblasti cirkularne ekonomije.
Njegov rad karakteriše visoki nivo motivacije i pozitivne energije, otvorene diskusije i praktično povezivanje diskusije sa praksom. Uska specijalnost su tranzicija ka cirkularnim poslovnim modelima i mikro/ makro analiza njihovih implikacija na sisteme.

Milanova misija je tranzicija poslovnih sistema u dugoročno održive modele uz primenu principa cirkuarna ekonomija kao alata tranzicije.

datum3
ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA I ANALIZE ▼

Životni ciklus je novi opseg analize proizvoda, na koji je fokusirana cirkularna ekonomija. U okviru ovog modula polaznici će se bliže upoznati sa analizom životnog ciklusa i alternativama koje pruža ovakvo sagledavanje proizvoda. Biće razmotrene drugačije opcije proizvodnje I njihovi efekti na lance nabavke, životnu sredinu, kretanje cena itd. Cirkularna ekonomija zastupa tezu smanjenja intenzivne sirovinske potrošnje i pozitivnog uticaja na tokove materijala. Definisanjem kritičnih tački u okviru jednog poslovnog sistema, moguće je implementirati promene već sutra.

Jezik nastave: Srpski

Darko-Milankovic

Darko Milanković (Srbija)

Je u brojnim internacionalnim projektima radio procenu životnog ciklusa proizvoda, analizu upravljana životnom sredinom, kao inžinjer zaštite životne sredine i u domenu održivog razvoja. Njegova specijalnost je istraživanje lokalnog ekonomskog razvoja, zaštita životne sredine, očuvanje lokalne kulture, omladina i naravno pogled na životni ciklus proizvoda, prirode i društva.

CE je za Darka Cirkularna ekonomija je odgovoran način kontinualne upotrebe resursa

datum44
STANDARDI ZA CIRKULARNU EKONOMIJU ▼

Upoznavanje sa ISO standardima koji podržavaju cirkularnost proizvoda i omogućavaju sinhronizaciju kvaliteta i novog pristupa, kao i sprovođenje promena u organizaciji preduzeća. Biće prezentovane najnovije promene u CE znaku i mogućnosti primene Srpskog znaka. Novi standardi koji se bave eko-dizajnom i dizajnom za cirkularnost takođe će biti predstavljeni. Polaznici će imati priliku da se bliže upoznaju sa novim zahtevima globalnog tržišta u pogledu proizvoda, procedura i organizacije poslovanja.

Jezik nastave:Engleski i Srpski

Dušan-Stokić-300x200

Dušan Stokić (Srbija)

Ekspert sa više od 20 godina iskustva u sprovođenju eko oznaka i tehničkih standarda u domenu zaštite životne sredine, održivog razvoja i klimatskih promena. Nacionalni ekspert u domenu društvene odgovornosti preduzeća (ISO 26000).

Gost predavač na Fakultetu organizacionih nauka, ko-autor knjige „Oznaka CE“,. Pruža podršku kompanijama u primeni CE znaka.

Cirkularnu ekonomiju vidi kao priliku za očuvanje prirode i sirovinskih resursa.

Dragana-Petrović-248x300

Dragana Petrović (Srbija)

Stručnjak za standarde za sisteme menadžmenta životnom sredinom (ISO 14001 i EMAS), kao i za Eko znak. Aktivni je eksterni proveravač za ISO 14001:2015, bila je uključena na izradi nacionalnih propisa u oblasti EMAS i EKO znaka u Republici Srbiji.

Trenutno radi kao ekspert na izradi EX-ante analize efekata za oblast cirkularne ekonomije za Republiku Srbiju i na projektu u vezi sa zelenim javnim nabavkama. Bila je jedan od saradnika na realizaciji Akademije cirkularne ekonomije 2018.

Cirkularnu ekonomiju smatra stalnim izvorom inspiracije za nove održive i kreativne ideje.

Florian-Andrews-200x300

Florian Andrews (Nemačka)

Osnivač “Green Herring” agencije za cirkularno poslovanje i dizajn i “Sustainable natives” mreže konsultanata za održivi razvoj.

Član EIT Climate-KIC mreže trenera i trening partner organizacije nemačke Vlade DNK. Radi kao istraživač u Nordakademie, Elmshhorn na primeni cirkularne ekonomije u oblasti građevine i nekretnina.

ACE 2019 za njega predstavlja pravu priliku da se privrednici udruže oko zajedničkog cilja, a to je implementacija održivog razvoja kroz cirkularnu ekonomiju.

datum5
EKODIZAJN I DIZAJN ZA CIRKULARNOST ▼

Pogled na životni ciklus proizvoda, standardi za cirkularnost i nove regulative zahtevaće drugačije proizvode. Proizvode koji prate i kreiraju trendove održivog razvoja, koji koriste čiste, obnovljive sirovine i energiju, proizvode koji su izdržljiviji, možda i multifukcionalni, prilagođeni za novi-drugačiji način upotrebe. Lanci nabavke će morati da prate zahteve velikih brendova koji proizvode finalne proizvode, dizajnirane tako da olakšavaju povratne cikluse sirovina, poluproizvoda i proizvoda. Polaznici će biti upoznati sa novim pristupima u svakom stadijumu životnog ciklusa proizvoda.

Jezik nastave: Engleski

Sway-Leung-300x300

Sway Leung (Holandija / Hong Kong)

Dugogodišnje iskustvo rada na projektima održivog dizajna mu daje širinu obuhvata različiih pristupa modernog dizajn procesa, koji je donekle klučan u apliciranju CE. Master je industrijske ekologije na unierzitetima Delft, Lajden i Ajndhoven, Holandija.

ACE je mesto gde može da proširi svoju pasiju za eko-dizajnom i dizajnom za cirkularnost na novom tržištu sa možda dugačijim zahtevima i predispozicijama.

CE je za njega najviši stepen ekonomske umetnosti jer dizajnira lepe, a moćne rezultate.

datum6
REGULATIVE, POLITIKE I INICIJATIVE DRŽAVA SISTEMSKO PLANIRANJE – BACKCASTING ▼

Svetski pogled na CE – regulative, politike i inicijative država

Upoznavanje sa širim sistemskim prilikama, sagledavanje novina koje se očekuju u pravnim, regulatornim, političkim i infrastrukturnim okvirima lokalno i globalno. Uvidom u predstojeće promene i buduće namete definišu se nove postavke proizvodnje, snižavaju troškovi i hvata pozitivni talas očekivanih promena. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa najnovijim strategijama, akcionim planovima, politikama i regulatornim promenama na polju cirkularne ekonomije u EU i Kini, kao i sa srpskom regulativom u vezi sa prirodom, resursima, otpadom, energijom i novim poslovnim modelima cirkularne ekonomije.

Sistemsko planiranje – Backcasting
Sistemske inovacije sa kojima su se polaznici prethodno upoznali, zahtevaju novi način razmišljanja. Bekkesting je način sagledavanja dugoročnih promena zahvaljujući kome se detaljno sagledaju sve pojedinosti koje utiču na budući razvoj proizvoda, usluga i celih poslovnih sistema. Boljim razumevanjem očekivanih prilika I zahteva kupaca u budućnosti, kompanije efikasnije planiraju svoje buduće proizvode i usluge.

Jezik nastave:Engleski i Srpski

Sandra-Kamberović-201x300

Sandra Kamberović (Srbija)

Sandra Kamberović je doajen u implementaciji srpskog zakonodavastva i projekata u vezi za zaštitom životne sredine. Radno iskustvo stekla je u državnom i privatnom sektoru.

Angažovana je na edukaciji sektora malih i srednjih preduzeća o primeni koncepta cirkularne ekonomije. Fokusirana je na analizu zakona Evropske Unije i Srbije.

Cirkularnu ekonomiju doživljava kao funkcionalni model za dostizanje održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Vasileios-Liogkas-300x169

Vasileios Liogkas (Grčka)

Vasileios Liogkas je koordinator radne jedinice za Cirkularnu ekonomiju devet ministarstava u Grčkoj, pokretač i glavni autor Nacionalne strategije za cirkularnu ekonomiju Grčke.

Kretor mnogobrojnih trening sesija za Grčki Nacionalni centar za Javnu administraciju i moderirator više nacionalnih i internacionalnih radionica i konferencija.

Za njega, cirkularna ekonomija predstavlja novi održivi modeli razvoja koji će produžiti produktivni vek resursa.

Spyros-Ntemiris-300x300

Spyros Ntemiris (Grčka)

Se bavi apliciranjem Bekkesting metodologije grada Geteborga, ali i na unverzitetskom nivou uvek ostajući u toku sa najnovijim razvojima u praksi i istraživanjima. Ovakav pristup mu daje slobodu da inoviram, testiram i postavljam najnovija saznanja direktno u praksi. Inženjer mašinstva i master industrijske ekologije.

ACE mu pruža mogućnost da da inspiriše, prenese znanja, nauči i vodi promenu ka cirkularnoj ekonomiji i na Balkanu.

Cirkularna ekonomija za njega predstavlja apliciranje održivog razvoja mimikrijom prirodnih ciklusa.

datum7
CIRKULARNI LANCI NABAVKE I POSLOVNI MODELI ▼

Dva od četiri osnovna stožera cirkularne ekonomije su povratni lanci i novi poslovni modeli. Ceo proces promena uobličava se novim poslovnim modelima koji su sve popularniji. Ovakve modele primenile su kompanije koje žele brzo da se probiju na tržišta ali i velike firme koje su uz modernizaciju tržišnog pristupa smanjile troškove nabavki, povećale tržišni udeo, vrednost brenda i profit. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa novim cirkularnim lancima nabavki, novim modelima strateških reorijentacija kao i mogućnostima implementacije novih cirkularnih poslovnih modela na srpskom tržištu.

Jezik nastave:Engleski

Spyros-Ntemiris-300x300

Spyros Ntemiris (Grčka)

Se bavi apliciranjem Bekkesting metodologije grada Geteborga, ali i na unverzitetskom nivou uvek ostajući u toku sa najnovijim razvojima u praksi i istraživanjima. Ovakav pristup mu daje slobodu da inoviram, testiram i postavljam najnovija saznanja direktno u praksi. Inženjer mašinstva i master industrijske ekologije.

ACE mu pruža mogućnost da da inspiriše, prenese znanja, nauči i vodi promenu ka cirkularnoj ekonomiji i na Balkanu.

Cirkularna ekonomija za njega predstavlja apliciranje održivog razvoja mimikrijom prirodnih ciklusa.

Carl-Kuehl-300x300

Carl Kuehl (Engleska – Nemačka)

Je PhD istraživač na Krenfild univerzitetu (Velika Britanija) koji teži da postavi znanje o cirkularnoj ekonomiji i modernim lancima nabavke u praksu. Njegov rad se fokusira prvenstveno na razvoj kvantitativnih i kvalitativnih metoda ocene cirkularnosti lanaca nabavki u proizvodnim sistemima. Vodeći projekte koji su obuhvatali industrijska istraživanja za cirkularne lance nabavki, imam uvid u najmodernije zahteve privrede i aplikacije CE u praksi. ACE mu pruža dodatnu veoma praktičnu priliku da razgovaram sa akterima proizvodnih Sistema u drugačijem miljeu od zapadno-evropskog, te da sagledam mogućnosti implementacije novih znanja na drugačijim tržištima. Cirkularna ekonomija ima snagu da omogući Evropi da obnovi svoju konkurentnu poziciju, a pri tome da smanji upotrebu sirovina, i time omogući paradigmu održivog privrednog razvoja i rasta.

Gabriela-Giori-258x300

Gabriella Gyori (Nemačka- Mađarska)

Sertifikovani profesionalac iz oblasti nabavke. Iskustvo je stekla radom na različitim funkcijama u privatnom i državnom sektoru.

Angažovana kao sertifikovani trener za biznis inovacije, uspešno pomaže kompanijama prilikom razvoja njihovih održivih biznis modela.

Cirkularnu ekonomiju definiše kao ekonomski sistem koji zahteva od minimiziranje upotrebe sirovina i poštovanje funkcionisanja ekosistema planete Zemlje..

datum88
ZAVRŠNI MODUL ▼

Jedan od ciljeva Akademije je da omogući izgradnju čvrstih veza i timskog duha između polaznika, kao i da podstakne njihovu buduću saradnju na cirkularnim projektima uz primenu prethodnih iskustava i novog znanja. Polaznici će prezentovati rezultate grupnih projektnih zadataka pred žirijem sačinjenim od odabranih trenera ACE i učestvovati u konstruktivnoj diskusiji o daljim koracima implementacije cirkularne ekonomije. U ovkiru ovog modula biće predstavljeni domaći preduzetnici i firme koje su uspešno implementirale principe CE.

Jezik nastave: Engleski i Srpski

isabel

Isabel Airas (EIT Climate-KIC Hub Srbija)

Isabel Airas je savetnik za cirkularnu ekonomiju pri PKS. Takođe je nacionalni lider za EIT Climate KIC za Srbiju i upravlja svim Climate KIC aktivnostima još od 2016 godine. Njeno dugo iskustvo rada na projektima razvoja u mnogim državama sveta daje joj širinu pogleda na probleme i mogućnosti rešavanja istih.

Veoma je pasionirana mogućnostima koje cirkularna ekonmija pruža i radi zajedno sa timom PKS-a u nacionalnoj tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji. Veruje da je privatni sektor onaj koji mora voditi ovu tranziciju i da kompanije treba da se pozicioniraju kao pioniri kako bi dokazale i pokazale pravu moć cirkularnih sistema.

Milan-Veselinov-300x300

Milan Veselinov

Osnivač CirEkon centra i idejni tvorac Akademije cirkularne ekonomije (ACE). Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u istraživanju, konsultantskim i edukativnim uslugama, izvrsni je poznavalac pravog sistemskog pristupa u oblasti cirkularne ekonomije.
Njegov rad karakteriše visoki nivo motivacije i pozitivne energije, otvorene diskusije i praktično povezivanje diskusije sa praksom. Uska specijalnost su tranzicija ka cirkularnim poslovnim modelima i mikro/ makro analiza njihovih implikacija na sisteme.

Milanova misija je tranzicija poslovnih sistema u dugoročno održive modele uz primenu principa cirkuarna ekonomija kao alata tranzicije.

CENA PROGRAMA
189.000 RSD + PDV

SUBVENCIONISANA CENA

 ZA 2019 GODINU

57.000 RSD + PDV

PRIJAVA

PRIJAVE OD JANUARA 2020

VIZIJA

Vizija Akademije cirkularne ekonomije (ACE) je da stvori kolaborativni cirkularni sistem, koji će ubrzati tranziciju malih, srednjih, velikih preduzeća i pripadajućih regionalnih lanaca nabavke, ka cirkularnoj, održivoj i profitabilnoj ekonomiji.

MISIJA

Misija Akademije je da putem platforme razmene informacija, znanja, iskustva unapredi kapacitete privrede, implementira principe modernog poslovanja i ukloni sistemske barijere. Ujedno da smanji troškove, poveća proizvodnu efikasnost, unapredi tehnologije i omogući uspostavljanje regenerativne poslovne vrednosti. Prateći trendove održivog razvoja, kompanije će biti aktivno uključene u svetske lance nabavke i dugoročno pozicionirane na globalnom tržištu.

Šta kažu naši polaznici